NLP

Neurolingvistické programování (NLP) je psychoterapeutická metoda, která nabízí techniky k uvolnění potenciálu klienta, k odstranění jeho bariér, zlepšení nálady, komunikačního napojení atd.

Neuro - označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly.
Lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka.
Programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě zhodnocení dané situace.