Jak sezení probíhá

Hlavní metodou, o kterou se má práce s klienty opírá, je EFT - Terapie svobodných emocí neboli Techniky emoční svobody.

Na prvním sezení Vám vysvětlím princip EFT a postup naší společné práce.

V první části sezení se budeme slovně zabývat Vaším problémem, prozkoumáme všechny jeho aspekty, kdy, jak a proč vznikl, zaměřovat se budeme zejména na negativní emoce, které s problémem souvisejí.

Ve druhé, praktické části sezení, ťukáním konečky prstů na akupunkturní body na obličeji, hrudníku a ruce spolu s aktivizací problému odstraníme jednotlivé aspekty Vašeho problému a tím dojde k trvalé úlevě. U mnoha klientů tento způsob terapie napoprvé vzbuzuje údiv, často i úsměv, obvykle se však opravdu rychle přesvědčí o jejím účinku.

Terapii EFT propojuji s principy osobního koučinku a technikami NLP. Tím se nejen odblokují překážky ve Vašem podvědomí, ale uvolněním stávajícího potenciálu můžeme efektivněji a rychleji dosáhnout Vašich cílů.

Počet sezení je zcela individuální, často se podaří problém velmi zmírnit či dokonce zcela vyrušit již při několika setkáních, složitější potíže, jako např. chronické či vážné zdravotní problémy, vyžadují sezení více.

Vstřícnost, respekt k Vaší osobě a naprostá diskrétnost jsou samozřejmostí.

Používané metody

EFT
KOUČINK
NLP
Upozornění

Zde popisované metody nenahrazují lékařskou péči, neslouží k určování diagnóz ani k posouzení individuálního léčebného postupu, případně navržení jeho změny nebo doplnění. Je důrazně doporučováno v případě potíží vyhledat svého ošetřujícího lékaře. Bez konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem nevysazujte předepsané léky ani nepřerušujte doporučenou léčbu.