Koučink

Osobní koučink je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj klienta v jím zvolené oblasti. Jde o kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku. Účelem je dosahování profesního a osobního rozvoje.

Vystupuji zde jako rovnocenný partner, spolupracovník, průvodce, důvěrník. Pracuji s klienty tak, že pomocí otázek podněcuji jejich různé pohledy na věc, pomáhám prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci,...) a podporuji je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.